Sakrament małżeństwa

 

 

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Katechizm Kościoła Katolickiego Roz.3 Art.7

 

 

Co powinni zrobić narzeczeni by zawrzeć ślub kościelny?

 1. Narzeczeni (nupturienci) winni zgłosić się do kancelarii kilka miesięcy przed ślubem, aby zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
 2. Niecałe trzy miesiące przed datą ślubu nupturienci powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej z wymaganymi dokumentami celem spisania Protokołu przedślubnego.
 3. Protokół spisuje się w parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą proboszcza (substytucja) narzeczonego lub narzeczonej, w parafii, gdzie będzie odbywał się ślub.
 4. W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii wtedy, potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu.

 

Wymagane dokumenty:

 • metryki Chrztu świętego (pobrane w parafii chrztu – dokument nie starszy niż trzy miesiące do terminu ślubu),
 • świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie jest ono odnotowane na metryce Chrztu świętego),
 • dowody osobiste,
 • świadectwa katechizacji z ostatniej ukończonej klasy,
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedślubnych (kursu przedmałżeńskiego),
 • zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni małżeńskiej,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa pobrane z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego (dotyczy ślubu konkordatowego – dokument jest ważny sześć miesięcy do terminu ślubu),
 • narzeczeni powinni przypomnieć sobie rok i parafię Pierwszej Komunii świętej.

W sprawie spisania protokołu narzeczonych w kancelarii parafialnej prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne lub poprzez e-mail.

Czym jest sakrament Małżeństwa?

Kan. 1055 § 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.


§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056. Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

 

 

Kto może zawrzeć sakrament małżeństwa?

Kan. 1058. Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.

Kan. 1059. Małżeństwo katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, lecz także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa.

 

 

Katechezy dla narzeczonych

Poniedziałki o godz. 20:00.

Terminy katechez w naszej parafii są następujące:

 • jesień: od 13 września 2021
 • wiosna: od 25 kwietnia 2022