Caritas

logo

 

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”

Mt 25, 40

 

Caritas przy naszej parafii jest czynny:

  • Wtorki 12-17
  • Piątki 17-19
  • Soboty 12-17

 

Dla podopiecznych organizowane są:
- wydawanie paczek wtorki i soboty
- dojazd do tych, którzy nie mogą przyjść o własnych siłach

oraz spotkania duchowe:
- dni skupienia - konferencja, adoracja i Msza Święta, zakończone wspólnym posiłkiem
- rekolekcje adwentowe i wielkopostne
- spotkania opłatkowe i wielkanocne
- wyjazdy integracyjno – duchowe

Aby uzyskać pomoc należy przyjść w godzinach otwarcia punktu lub umówić się telefonicznie 516608583 - s. BeataCaritas przy naszej parafii to miejsce, w którym podopieczni otrzymują nie tylko pomoc materialną, ale również pokarm duchowy. Pod kierownictwem s. Beaty, zespół wolontariuszy w sezonie 2018-2019 zorganizował szereg spotkań, które miały na celu pogłębienie wiary najbiedniejszych.

Comiesięczne dni skupienia gromadziły podopiecznych na konferencji, adoracji z możliwością spowiedzi, Mszy Świętej oraz wspólnym posiłku. Spotkania te prowadził o. Piotr Wardawy - kapucyn z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, posiadający również doświadczenie pracy z ubogimi „Jadłodajni na Miodowej” przy klasztorze kapucynów w Warszawie. Uczestnicy skupienia brali czynny udział w Mszy Świętej, Liturgii Słowa i darach, co buduje w nich poczucie godności i odpowiedzialności.

Warto również wspomnieć o rekolekcjach adwentowych i wielkanocnych. Cykl spotkań łączący w sobie konferencję, mszę oraz jakiś rodzaj inscenizacji, wywoływał łzy wzruszenia, skruchy, poruszenie oraz doświadczenia wspólnoty, której podopieczni nie mają na co dzień.

Spotkania opłatkowe i wielkanocne pomagały najbiedniejszym, przeżyć ten najważniejszy dla nas czas, blisko Boga i z ludźmi. Dla osób żyjących w szałasach, namiotach czy pustostanach to bardzo ważne wydarzenie i osobiste przeżycie, wzmacniające poczucie wartości. Grupa wolontariuszy swoją obecnością, otwartości i strojem podkreślała rangę spotkania, potwierdzoną dodatkowo obecnością i słowem podnoszącym na duchu z ust proboszcza Andrzeja Krynickiego.

Od ostatniego roku stosujemy badanie alkomatem. Zastosowanie tego środka kontroli trzeźwości wynika z zasad Regulaminu i ma zapewniać bezpieczeństwo tym, którzy podejmują wysiłek zmagania się z uzależnieniem od alkoholu poprzez abstynencję.

Udało się również zrealizować dla naszych podopiecznych wyjazdy rekolekcyjno – integracyjne.
Pierwszy do Niepokalanowa i Żelazowej Woli. A drugi, dwudniowy do Częstochowy.

W punkcie Caritas dążymy do poznania naszych podopiecznych, wzajemnego zaufania oraz szacunku. Priorytetem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb najbiedniejszych, ale nie możemy również zapominać o ich sferze duchowej.
Dla zespołu wolontariuszy ważne jest poznanie, zaufanie i zobaczenie w drugiej osobie człowieka w najgłębszym wymiarze godności dziecka bożego.

 

Krótkie sprawozdanie z sezonu 2018-2019 można zobaczyć w formie filmu.