Katechezy dla dorosłych i młodzieży

25 stycznia rozpoczynamy katechezy dla młodzieży i dorosłych. Zapraszamy każdego, kto potrzebuje Dobrej Nowiny w tym trudnym dla wielu z nas czasie pandemii. „Nie bójcie się, Ja jestem z wami aż do skończenia świata” - mówi Jezus. Pragniemy, aby te słowa zabrzmiały w naszej parafii z mocą, niosąc nadzieję, miłość i pokój. Katechezy odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w kościele, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Jeśli nie zmieścimy się w kościele, spotkania będą odbywać się równolegle o tej samej godzinie w auli czerwonej w domu parafialnym.

Katechezy są również formą przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania dla osób dorosłych. Wystarczy wysłuchać katechez i można przystąpić do bierzmowania.


Modlitwa bł. Karola de Foucauld

Boże nasz, Trójco miłości, z potężnej komunii
Twego boskiego życia wewnętrznego
rozlej pośród nas rzekę braterskiej miłości.

Daj nam tę miłość, która się odzwierciedlała
w gestach Jezusa, w jego nazareńskiej rodzinie
i w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej.

Daj nam, chrześcijanom, żyć Ewangelią
i rozpoznawać Chrystusa w każdym człowieku,
by zobaczyć Go ukrzyżowanego w udrękach
opuszczonych i zapomnianych tego świata
i zmartwychwstałego w każdym bracie,
który powstaje.

Przybądź, Duchu Święty,
ukaż nam swoje piękno
odzwierciedlone we wszystkich ludach ziemi,
by odkryć, że każdy jest ważny,
że wszyscy są potrzebni,
że są różnymi obliczami tej samej ludzkości
umiłowanej przez Boga.

Amen

Slideshow
Katechezy 2021