Bierzmowanie

Godziny otwarcia kancelarii parafialnej

Wtorek, środa, czwartek i piątek
w godz. 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00


Sprawy dotyczące cmentarza parafialnego: wtorek.

 

Dokumenty potrzebne do bierzmowania

duch swiety

  • Metryka Chrztu
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji
  • Osoby starsze niż młodzież gimnazjalna – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.

 

Świadek bierzmowania

Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.

Ze względu na związek tego sakramentu ze chrztem, wypada by świadkami byli rodzice chrzestni, a gdyby było to niemożliwe rodzice naturalni osoby bierzmowanej.

Świadkiem może być także inna osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

 Sprawdź program przygotowania do bierzmowania dla młodzieży w naszej parafii!