Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas istnieje od 1990 roku, początkowo jako grupa osób wywodząca się z Drogi Neokatechumenalnej, działająca jako Związek Caritas Archidiecezji Warszawskiej – Oddział Parafii Piaseczno.

W 2000 roku została rozszerzona działalność Zespołu:

  • otwarto magazyn do przechowywania i wydawania żywności otrzymywanej od sponsorów,
  • organizowano kolonie dla dzieci,
  • otwarto rachunek bankowy na wpłaty gotówki dla sponsorów.

W 2006 roku  Zespół otrzymał akt powołania wydany przez Archidiecezję Warszawską na wniosek ks. Dariusza Gasa.

Od 2006 roku PZC uzyskuje środki w ramach 1% z tytułu podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

PZC zajmuje się także dystrybucją żywności otrzymywanej z Unii Europejskiej w ramach programu PEAD, w związku z umową zawartą  w 2007 r. z Archidiecezją i podpisaną przez ks. Proboszcza.

W 2008 roku z inicjatywy ks. Proboszcza zostały zaadoptowane dwa pomieszczenia gospodarcze Parafii z przeznaczeniem na magazyny do:

  • przechowywania i wydawania żywności,
  • zbierania i wydawania używanych mebli, sprzętu AGD, używanej odzieży oraz artykułów dla dzieci.

PZC prowadzi działalność charytatywno-opiekuńczą na terenie Parafii w zakresie:

  • zaopatrywania rodzin i osób samotnych w żywność, leki, środki ochrony medycznej, gaz dla    celów domowych, opłat za media,
  • organizowania – w miarę potrzeby – kolonii dla dzieci oraz zaopatrywania w książki i przybory szkolne,
  • udzielania doraźnej pomocy w formie zapomóg okolicznościowych dla rodzin objętych opieką.

Ponad to PZC zajmuje się zbieraniem i wydawaniem żywności przekazywanej przez placówki handlowe z terenu Piaseczna, a także mebli, sprzętu AGD, odzieży, artykułów dla dzieci itp.

Magazyny czynne są w każdą środę w godzinach 13,00 – 16,00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonami:
22-750-13-00
516-367-606

Pomoc pieniężną można przekazywać na rzecz:

Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny w Piasecznie – Caritas

numer rachunku: 77 1240 6351 1111 0000 4812 0456

Bank PKO S.A.