Szukasz Pomocy?

Opieka nad dziećmi i rodziną

Świetlice socjoterapeutyczne:
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 12, tel. 22 643 83 33
01-136 Warszawa, ul. Sokołowska 4, tel. 22 631 15 99
02-785 Warszawa, al. KEN 101, tel. 502 621 400
02-130 Warszawa, ul. Gorlicka 5/7, tel. 500 421 463
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 3, tel. 22 424 44 72

 

Pomoc osobom bezdomnym i najuboższym

Ośrodek „Tylko z Darów Miłosierdzia”
01-014 Warszawa, ul. Żytnia 3, tel. 22 838 70 25

Schronisko „Przystań”
01-258 Warszawa, ul. Wolska 172, tel. 22 836 85 73

Jadłodajnia św. Faustyny w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Jana Pawła II nr 24, tel. 48 624 14 90

 

Pomoc psychologiczna

ARCHIDIECEZJALNA PORADNIA KATOLICKA
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49
Zapisy przez telefon: 022 629 02 61, pon-pt: g. 15.00-19.00
Poradnia udziela pomocy w trudnych i zawiłych sprawach sumienia, trudnościach religijnych i świaopogladowych, odpowiedzialnego rodzicielstwa, trudnościach wychowawczych, wyboru stanu i zawodu, konfliktów małżeńskich i rodzinnych, prawa cywilnego, problemów narkomanii i alkoholizmu, samotnych matek. Bezinteresowną pomocą służą specjaliści w dziedzinie: psychologii, seksuologii, psychiatrii, neurologii, prawa i teologii.

OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SPCH I CARITAS AW
www.opp.bednarska.warszawa.pl
00-322 Warszawa, ul. Bednarska 28/30, wejście nr 5
tel. 022 828 54 83, pon-pt: g. 10.00-20.00
Zespół doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, counsellerów (doradców), psychiatrów, księży psychologów i księży egzorcystów zaprasza do korzystania z pomocy m.in. w następujących obszarach: problemy małżeńskie, rodzinne i wychowawcze, sytuacje kryzysowe, depresje, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia i współuzależnienia, problemy związane z aborcją, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, problemy z pogranicza psychologii, duchowości. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość skorzystania z wizyty bezpłatnej.
Prowadzimy spotkania również w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

PORADNIA KATOLICKA ANGELOS
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób konsekrowanych i duchowieństwa
ul. Pszczyńska 66, 03-690 Warszawa
www.poradniaangelos.pl

KATOLICKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNEJ
PORADNIA DEWAJTIS
Warszawa, ul. Dewajtis 3
tel. kom. 0 660 511 566, e-mail: poradnia@dewajtis.pl
http://www.poradnia.dewajtis.pl
Ośrodek odpowiada na potrzeby osób borykających się z problemami natury duchowej, psychologicznej i pedagogicznej. W naszym zespole świadczą pomoc księża, psycholodzy, pedagodzy oraz inni specjaliści. Porady są bezpłatne.

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
ZARZĄD GŁÓWNY SPCh
04-030 Warszawa, ul. Kinowa 19
e-mail: spch@spch.pl, tel. 697 011 207 (pon.-pt. 10.00-17.00, sob. 10.00-13.00)

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY

Ursynów – Kabaty, ul. Przy Bażantarni 3
tel. 0888 542 530, 649 32 73
Centrum świadczy pomoc psychologiczną
i terapeutyczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe, np.: konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowywaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie straty, krzywdy lub winy.

CENTRUM PSYCHOLOGICZNEJ POMOCY RODZINIE
00-519 Warszawa, ul. Wspólna 35/8
tel. 022 621 11 51

CENTRUM POMOCY RODZINIE „DZIECI NICZYJE”
03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59
tel. 0 22 616 02 68; fax 022 616 03 14

KATOLICKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (KS. SALEZJANIE)
03-729 Warszawa, ul. Targowa 59/1
tel. 022 670 12 26, pon-pt: g. 16.00-19.00

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA TOP
02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10
tel. 022 822 60 47, 822 06 11; fax 822 77 17
czynna w godz. 9.00-18.00


STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH Centrum Psychologiczne

04-030 Warszawa, ul Kinowa 19
tel. 697 011 207 (pon.-pt. 14.00-17.00)
e-mail: spotkanie@spch.pl
http://www.spotkanie.spch.pl
Centrum Psychologiczne „SPOTKANIE” prowadzi: psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, psychoterapię małżeńską i rodzinną, warsztaty rozwoju osobistego, wykłady otwarte, doradztwo psychologiczne i duchowe, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne.

„NIEBIESKA LINIA” – PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
00-735 Warszawa, ul. Iwicka 19
tel. 022 841 23 63

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
„NIEBIESKA LINIA”
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 48A
tel. 022 666 10 36, 666 10 37, pon.-pt. g. 9.00-20.00

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA
Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie
Warszawa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 101
e-mail: osierocenirodzice@wp.pl

„NADZIEJA” – Projekt Przeciwdziałania Prostytucji Przymuszonej i Handlowi Ludźmi – Caritas
całodobowy telefon: +48 604 222 222
W ramach tego projektu ofiarom handlu ludźmi i prostytucji przymuszonej zapewnia się bezpłatnie:
zamieszkanie i wyżywienie
pomoc medyczną, psychologiczną i prawną
aktywizację zawodową

FUNDACJA PRZECIW HANDLOWI KOBIETAMI „LA STRADA”
tel. 022 628 99 99 w g. 9.00-19.00
dyżur w jęz. rosyjskim we śr. g. 14.00-20.00
tel interwencyjny. 0 605 687 750

BIELAŃSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH
01-829 Warszawa, al. Zjednoczenia 11

TELEFON WSPARCIA „POMOC MATCE ŻYCIE DZIECKU”
KATOLICKIEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO TPD
tel. 022 619 63 95 pon-pt g. 10.00-17.00

 


Sekty

Dominikański ośrodek informacyjny o nowych ruchach religijnych i sektach
www.badzwolny.eu
02-741 Warszawa, ul. Dominikańska 2
e-mail: warszawa@badzwolny.eu
Dyżur prowadzony jest we wtorki w godz. 17-19.30. Konsultacje we czwartek 10-12, tel. 22 543 99 99

Stowrzyszenie EFFATHA
http://www.effatha.org.pl/index0000000002326932.htm

Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji
Informacja o sektach (na dole strony:)
http://www.jezuici.pl/parakow/index1.html

New Age
toksyczne duchowości
http://www.newage.info.pl/

Jarmark cudów
http://jarmarkcudow.pl/

Strona diecezji warszawsko-praskiej zamieściała katalog krzyży i amuletów pogańskich
http://www.diecezja.waw.pl/dokument.php?id=1394

 


Narkomania

Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
http://www.karan.pl/
03-750 Warszawa, ul. Grodzieńska 65
tel./fax 022 618 65 97
infolinia 0 800 120 289
e-mail: karan@karan.pl

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z u”
http://www.idn.org.pl/u/
02-620 Warszawa, ul. Puławska 120/124
tel. 022 844 44 70
infolinia 0 800 109 696
e-mail: powrotzu@idn.org.pl
pon-pt godz. 10.00-20.00, sob godz. 11.00-15.00
Wszystkie rodzaje pomocy udzielane są bezpłatnie.

Towarzystwo KUŹNIA
01-214 Warszawa, ul. Laskowa 4/49
tel. 022 632 68 02

Stowarzyszenie MONAR – Zarząd Główny
00-681 Warszawa, ul. Hoża 57
tel. 022 621 13 59

Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
00-020 Warszawa, ul. Chmielna 10a m. 21
tel. 022 827 22 43, 022 828 26 73

Antynarkotyczny Telefon Zaufania 0 801 199 990
codziennie godz. 16.00-21.00
Całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls.

Narkomania – Pomoc Rodzinie Pogotowie Makowe 0 801 10 96 96
pon-pt godz. 10.00-20.00, sob godz. 10.00-15.00
Całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls.

Antynarkotykowa Poradnia Internetowa
http://www.narkomania.org.pl/

Ośrodek „Wierzenia”
62-006 Kobylnica
Wierzenica, ul. Wierzenicka 12
tel. 061-815-99-81
www.wierzenica.org osrodek@wierzenica.org
Ośrodek zajmuje się leczeniem dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Terapia przeznaczona jest dla młodzieży w wieku od 14 do 21 lat. Posiada kontrakt z NFZ.

 


Uzależnienia od alkoholu

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
http://www.parpa.pl/
01-458 Warszawa, ul. Szańcowa 25
tel. 022 532 03 20, 022 532 03 25, 022 532 03 45, 022 836 06 21
fax 022 836 81 66
e-mail: parpa@warman.com.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9
tel. 022 642 66 11
fax 022 642 53 75

Instytut Psychologii Zdrowia
02-412 Warszawa, ul. Gęślarska 3
tel. 022 863 42 76, 022 863 90 97, 022 863 87 38
fax 022 863 42 38

Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Rodzina bez Przemocy
01-045 Warszawa, ul. Kolska 2/4
tel. 022 838 72 86

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości
05-170 Zakroczym, ul. O. H. Koźmińskiego 36
tel./fax 022 785 22 08

Ogólnopolski telefon zaufania Komendy Głównej Policji
tel. 0 800 120 226
codziennie godz. 13.00-21.00, linia bezpłatna

Telefon zaufania Fundacji Trzeźwościowej „Klucz”
tel. 022 669 02 89
pon-pt godz. 11.00-18.00

Telefon zaufania – Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików
tel. 022 828 04 94
pon-pt godz. 9.00-21.00

Telefon zaufania dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, wykorzystywanych seksualnie, których rodzice piją – Stowarzyszenie OPTA
tel. 022 826 39 16
pon-pt godz. 15.00-18.00

 


Egzorcysta

Do wizyty u egzorcysty kwalifikuje psycholog

Ks. kanonik Andrzej Grefkowicz
Warszawa, ul. Bednarska 28/30
tel. 22 828 54 83
Zapisy: poniedziałek-piątek g. 10-20.00

Ks. prałat Mieczysław Rzepecki
Warszawa, ul. Bednarska 28/30
tel. 22 828 54 83
Zapisy: poniedziałek-piątek g. 10-20.00

Ks. Piotr Pietrzak
Warszawa, ul. Bednarska 28/30
tel. 22 828 54 83
Zapisy: poniedziałek-piątek g. 10-20.00

o. Eugeniusz Wiraszka OFM Conw.
96-515 Teresin- Niepokalanów
tel. do klasztoru 46/864 22 22
tel. 046 864 22 67
o. Kazimierz Wasilewski
tel. 046 864 21 19

Ksiądz Wiesław Jankowski 605 827 870
Ksiądz Maciej Sarbinowski SDS 512 346 693 w Łomiankach

 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie:

parafia św. Zygmunta na Bielanach
Warszawa, pl. Konfederacji 55; kościół dolny
III niedziela miesiąca o godz. 15.00

parafia św. Andrzeja Boboli na Mokotowie
Warszawa, ul. Rakowiecka 61
I środa miesiąca o godz. 19.00

parafia Matki Bożej Anielskiej na Mokotowie
Warszawa, ul. Modzelewskiego 98
• 10 listopada 2011 roku;
• 31 stycznia 2012 roku;
• 13 marca 2012 roku;
• 25 maja 2012 roku./godz. 18.30/
czuwania modlitewne:
• 08 października 2011;
• 11 lutego 2012 roku;
• 12 maja 2012 roku./w godz. 10.00-15.00/


parafia św. Kazimierza na Sielcach

Warszawa, ul. Chełmska 21a
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA
I niedziela miesiąca o godz.16.00 w auli/kaplicy przykościelnej

parafia Dzieciątka Jezus na Żoliborzu
Warszawa, ul. Czarnieckiego 15
w każdy czwartek o godz. 18.00

parafia św. Dominika na Służewiu
Warszawa, Dominikańska 2
W okresie wakacji nie będzie wieczorów modlitwy uwielbienia (w pierwsze czwartki miesiąca), Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie (w trzecie niedziele miesiąca), a także spotkań osób chorych i niepełnosprawnych oraz rodziców dziecka utraconego. W wakacje zapraszamy natomiast na modlitwę śpiewem Akatystu (w pierwszą sobotę miesiąca), Mszę roczną za zmarłych (pierwszy poniedziałek miesiąca) i Dzień Fatimski (13. dnia miesiąca).

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w czasie roku szkolnego:
trzecia niedziela miesiąca. Msza św. o godz. 14:00,
modlitwę prowadzi o. Janusz Chwast

 


Uzależnienia od internetu

AKMED Centrum Konsultacyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 6a (II piętro)
tel. 022 813 90 40, 022 825 90 40, 022 855 50 55

 


Uzależnienia od seksu

Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości
www.slaa.pl
Wspólnota Augustyska SLAA
00-950 Warszawa 1
Skr. Poczt. 878
tel. 502-815-430
email: kontakt@slaa.pl

 


Homoseksualizm

„ODWAGA” Ośrodek Ruchu Światło-Życie
20-806 Lublin, ul. Ks. F. Blachnickiego 8
tel. 081 740 13 28, 0 605 921 654
e-mail: odwaga@lublin.oaza.org.pl

 


Centrum Zdrowia Psychicznego DROMADER

Udzielamy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności psychiatrycznych usług lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego, świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych i profilaktyczno – rehabilitacyjnych. Spełniamy wymogi nowoczesnego lecznictwa, tworzymy ściśle zintegrowaną strukturę, w której leczenie w zakresie psychiatrii, uzależnień i opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi odbywa się poprzez całodobową opiekę medyczną i oddziały.
Ul. Gerbera 14
Tel. (22) 392 07 85
Kom. 504 244 630